הגשר שלך לעולם

תפריט ∴

להזמין טיול מאורגן 03-5260900

חפש טיול
תאריך יציאה:

התו הסגול

בעקבות משבר הקורונה, אנו מעדכנים את תכניות הטיולים.

כל הטיולים יעודכנו ויבוצעו בעז"ה רק ליעדים נבחרים שיעמדו בתקן התו הסגול מבחינה בריאותית.

אנו עומדים על המשמר לביצוע טיולים שיופעלו על פי תנאי הרגולציה בכל מדינה על פי תקן התוו הסגול.

"ונשמרתם לנפשותיכם מאד"